Beneficiaza acum de cel mai bun pret pentru un sistem fotovoltaic la cheie, prin programul Casa Verde – Panouri fotovoltaice 2019.

Subventia pentru sisteme fotovoltaice se acorda prin programul “Casa Verde – Panouri fotovoltaice 2019” derulat de Administratia Fondului pentru Mediu pentru persoane fizice si are in vedere producerea de energie electrica pentru acoperirea necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala.

De ce sa ai un sistem fotovoltaic?

Informatii despre programul “Casa Verde – Panouri fotovoltaice 2019”

1. Are domiciliul in Romania.
2. Este proprietar al imobilului construcției pe care se amplasează sistemul fotovoltaic conform extras CF.
3. Are acordul tuturor coproprietarilor cu privire la implementarea proiectului(daca este cazul).
4. Imobilul nu trebuie sa facă obiectul unui litigiu in curs de soluționare a instanțelor judecătorești,vreunei revendicări potrivit unei legi speciale.
5. Nu are obligații restante la bugetul statului si al bugetului local la data înscrierii in aplicația AFM.
6. Solicitantul si coproprietarii pot depune o singura cerere de finanțare in cadrul programului pentru un imobil identificat cu nr. cadastral si topografic.

Important:
Programul se adreseaza persoanelor fizice.
Este permisa o singura cerere de înscriere in program la un singur instalator.

Descarca lista completa aici.

Documente necesare

Cererea de finanţare (anexa nr. 3 la ghid de finantare)
Actul de identitate al solicitantului
Extras de carte funciara

Descarca lista completa aici.

Etape program

1. Înscrierea solicitantului la instalatorul validat.
2. Aprobarea finanțării de către AFM și publicarea persoanelor fizice aprobate.
3. În termen de 90 de zile de la data publicării rezultatelor, persoana fizică aprobată, prin intermediul instalatorului ales, are obligația să comunice la AFM avizul tehnic de racordare.
4. Cu cei care comunică avizul tehnic de racordare în termenul de 90 de zile, AFM semnează contractul de finanțare nerambursabilă.
5. Implementarea proiectului se realizează în termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.
6. Beneficiarul finanțării achită instalatorului contribuția proprie.

Descarca lista completa si detaliata aici.

Cheltuieli eligibile

1. Cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp compus din:
* Panouri fotovoltaice
* Invertor
* Conectori
* Tablouri electrice
2. Cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice).
3. TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Valoarea finanțată: Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 lei.

Descarca lista completa aici.

Alege un instalator, trimite-i oferta Alaska Energies Romaniasi beneficiaza de cel mai bun pret.
Descarca lista completa aici.

Ai ales deja un instalator validat de AFM? 

Felicitări! Arată-i oferta noastra și pune-l în legătură cu noi pentru ca tu să poți profita de cel mai bun preț pentru sistemul tău fotovoltaic.

Nu ai ales încă un instalator validat de AFM?

Descarcă lista instalatorilor validați de AFM, alege unul dintre instalatori și transmite-i oferta Alaska Energies România pentru a beneficia de cel mai bun preț pentru sistemul tău fotovoltaice.

KIT fotovoltaic Autoconsum/ONGRID 5 kWp - 22.995 RON

Valoarea sistemului este de 22.995 RON și este valabilă prin programul “Casa Verde – Panouri fotovoltaice” 2019 derulat prin
intermediul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

AFM finanțează acest sistem cu suma de 20.000 RON.

Costul final al beneficiarului este in valoare de 2.995 RON.

Beneficiază de pana la 90% discount din prețul unui sistem fotovoltaic prin programul Casa Verde – Panouri fotovoltaice 2019, finanțat de Guvernul României. Pentru detaliile descarca oferta completa “Alaska Energies – Casa Verde – Panouri fotovoltaice 2019” aici.

Oferte incluse în programul “Casa Verde – panouri fotovoltaice” 2019