Articole Blog | Alaska Energies Romania

Documente necesare Casa Verde Panouri Fotovoltaice 2019

Documente necesare inscriere - Casa Verde Panouri Fotovoltaice 2019 - Alaska Energies Romania - Sisteme Fotovoltaice 2

Documente necesare pentru înscrierea în programul Casa Verde Panouri Fotovoltaice 2019

Informațiile prezentate sunt conform indicațiilor oferite de către Administrația Fondului pentru Mediu în ghidul de finanțare al programului Casa Verde – Panouri Fotovoltaice 2019 și sunt disponibile online pe afm.ro și alaska-energies.ro. Puteți descărca ghidul de finanțare aici.

Astfel, documentele necesare pentru înscrierea în programul Casa Verde Fotovoltaice 2019 sunt următoarele:

1. Cererea de finanţare (anexa nr. 3 la ghid de finanțare – descarcă documentul la finalul articolului).

2. Actul de identitate al solicitantului.

3. Extras de carte funciara. În situația în care, din extrasul de carte funciară nu reiese adresa de implementare menționată în cererea de finanțare, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ teritorială. Din acesta trebuie să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară prezentată în vederea implementării proiectului, este aferent adresei menționate în cererea de finanțare, în copie certificată „conform cu originalul”.

4. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de participare, în original, în copie legalizată sau emis în SPV.

5. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local. Acesta trebuie emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul. Documentul trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de participare, în original sau în copie legalizată.

6. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local. Certificatul trebuie emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul. Documentul trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de participare. Se poate de pune în original sau în copie legalizată, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate față de cea în care se implementeaza proiectul.

7. Obținere ATR, acorduri și avize specifice și prezentarea acestora la instalatorul validat.

 

Pentru situații excepționale

DACĂ sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta în plus și extras de carte funciară, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;

DACĂ din extrasul de carte funciară nu rezultă exact adresa de implementare completată de solicitant în cererea de finanţare, se va prezenta în plus și un document, în original sau copie, emis de unitatea administrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară, prezentată în vederea implementării proiectului, este aferent adresei menţionate în cererea de finanţare;

DACĂ solicitantul dorește să implementeze proiectul la o altă adresă decât adresa de domiciliu, se va prezenta în plus și certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul;

DACĂ cererea de finanțare este semnată de altă persoană decât solicitantul (proprietarul imobilului), se va prezenta în plus și împuternicirea notarială din care să rezulte acest lucru, inclusiv actul de identitate al persoanei împuternicite;

Atenție

Toate documentele solicitate trebuie să fie în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată. Extrasele de carte funciară nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile la data înscrierii.

Se pot depune cereri de finanțare pentru imobile care au maximum două cărți funciare individuale înscrise într-o carte funciară colectivă (ex. Maximum două apartamente într-un imobil, maximum două case în oglindă, etc.).

În cazul unui imobil, identificat cu număr cadastral şi topografic, care are mai mulți coproprietari, unul singur dintre aceștia poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului; dacă doi proprietari ai aceluiași imobil depun cerere de finanțare pentru același imobil, prioritate are prima cerere de finanțare depusă, doar una dintre cele două putând fi aprobată;

Află aici care sunt condițiile de eligibilitate.
Vezi aici care sunt cheltuielile eligibile.
Dacă vrei să știi care sunt etapele programului subvenționat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) accesează link-ul aici.

Vrei cel mai bun preț pentru instalația ta fotovoltaică prin programul derulat de AFM?

Profită acum de cel mai bun preț pentru o instalație fotovoltaică de 3 / 5 kWp oferit Alaska Energies România. Poți accesa oferta aici.

Ești beneficiar final și vrei să te bucuri de prețul oferit de noi?

Descarcă oferta, prezintă-i detaliile instalatorului tău validat de AFM și pune-l în legătură cu noi.

Ești instalator?

Contactează-ne pentru a deveni partener PRO și ai parte de discount-uri și prețuri preferențiale. Astfel clienții tăi vor obține cel mai bun preț.

Ai întrebări despre sistemul fotovoltaic care ți se potrivește, despre programul derulat de Administrația Fondului pentru Mediu sau ai nevoie de informații suplimentare?
Accesează secțiunea de întrebări frecvente, vizitează pagina dedicată programului “Casa Verde – Panouri fotovoltaice” aici sau ne poți contacta direct.

Descarcă fișierul Documente necesare Casa Verde – Panouri Fotovoltaice 2019 aici.
Descarcă anexa nr. 3 la ghid de finanțare aici.

Banner 3 - Casa Verde fotovoltaice - Casa Verde Fotovoltaice 2019 - Alaska Energies Romania - Sisteme Fotovoltaice

Articole Similare